על הישיבה

לֵב שָׂמֵחַ יֵיטִב פָּנִים... לֵב נָבוֹן יְבַקֶּשׁ דָּעַת... מְאוֹר עֵינַיִם יְשַׂמַּח לֵב... יִרְאַת ה' מוּסַר חָכְמָה, וְלִפְנֵי כָבוֹד – עֲנָוָה" (משלי ט"ו)
אבני היסוד בחזונה של הישיבה התיכונית רמת-גן הן – תורה עם דרך ארץ. הישיבה, שהוקמה לפני כעשרים שנה, הציבה לעצמה יעד ואתגר ומשתדלת מאז להתמיד בדרכה אל המטרה ולעמוד בציפיות התלמידים ומשפחותיהם: לחנך ולהצמיח בוגרים בני תורה, יראי שמים ובעלי מידות טובות, הקשורים לעם ישראל, לערכיו ולארצו, אנשי מוסר ותרבות, בעלי השכלה כללית רחבה ותעודת בגרות מלאה.
הלימודים בישיבה מתקיימים בכל ימות השבוע, והצוות החינוכי – ר"מים ומורים מקצועיים – זמינים ונגישים בכל עת, קשובים למשאלות-לב, ומשתדלים באווירה נעימה להעניק תשומת-לב אישית לכל תלמיד.
שעות הלימודים אחה"צ מוקדשות להשכלה כללית, תוך שימת דגש מיוחד על מיצוי כישורי התלמיד והכוונתו למסלול מקצועי הקרוב אל ליבו – במגמות מגוונות; מתמטיקה, ביולוגיה, כימיה, היסטוריה וספרות, מחשבים, סוציולוגיה, שפות זרות ועוד ועוד. רוב התלמידים ניגשים לבחינות הבגרות המרכזיות – אנגלית ומתמטיקה, וכמובן במקצועות הקודש – ברמות הגבוהות ביותר, והישיבה שואפת ומכוונת אותם להצלחה ולהצטיינות מרבית, כל תלמיד – על פי סגולותיו, נטיות לבו ויכולותיו.
ניסיון השנים מלמד שבוגרי הישיבה ממשיכים דרכם במסגרות תורניות שונות, משתלבים ומשפיעים בקהילה ובחברה, נושאים את בשורת החינוך ואת נס הקניין הרוחני, שרכשו בישיבה – והם לכולנו מקור לסיפוק ולגאווה.
נופך ייחודי לאווירה החינוכית והחברתית בישיבה מוסיפים התכנים הרוחניים, שהצבנו לעצמנו כאתגר. לא נפרטם, כי רבים ומגוונים הם, ובכל זאת נציג דוגמאות מהם:
·     תפילה; במהלך השנה עוסקים אנו רבות בנושאי התפילות, בהלכותיהן ובתכניהן. התפילה מוגדרת כעבודה שבלב, ואנו מקדישים לה מקום מרכזי ובולט במיוחד לקראת הימים הנוראים, לפני החגים ובימים מיוחדים, שנדרשת עבורם הכנה מרובה, כמו: תפילת יום כיפור קטן בערב ראש חודש אדר, אותה אנו נוהגים לקיים מדי שנה ליד הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו.
·    דיבור ושמירת הלשון; לאורך כל השנה עוסקים אנו בדיבור המייחד את אישיותו של האדם משאר בעלי החיים. "וייצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה" (בראשית ב', ז') ומובא בתרגום: "והוה האדם לרוח ממללא" – זאת מהותו של האדם. על כן מרבים אנו לעסוק בסוגיית "הדיבור" – הבונה ומעצב את אישיותו של כל אחד מאתנו. בתוך כך, כמובן, מושם דגש על יסודות שמירת הלשון וכל היוצא מפי התמידים, כנאמר במשלי: "חיים ומוות ביד הלשון".
·    תורה שבעל-פה; הגמרא היא היסוד לתורה שבע"פ, המיוסדת על מעתיקי השמועה, שדרכם עברה התורה ממשה רבנו ועד לימינו. הישיבה מאמינה כי הפיכת התלמידים להיות בני תורה תלויה בעיקר בביסוס הקשר שלהם לתורה שבעל-פה, על כל המכלול הרחב שלה. לכן מתקיים הלימוד בעיון ובהתמדה, ולכן גם מרבים אנו במפגשים עם רבנים ועם גדולי ישראל – הן בבית מדרשם והן בישיבה.
·    עבודת הלב; ר' לוי יצחק מברדיטשוב, סניגורם של ישראל, היה רואה ומדגיש תמיד את נקודות הזכות שבאדם. "הפיוטים והפזמונים הם מעשה ידיהם של בעלי לשון ומליצה. אח"כ הורטבו יפה-יפה בדמעותיהם של ישראל, ונעשו תפילות" – על יסוד אמירתו זו נבנית בישיבה עבודת הלב, זאת החודרת אל מעמקי הנפש ומגיעה אל שיאה בלילה הקדוש – ליל חג הפורים. בלילה הזה, שכבר נודע שמעו ברבים,  מתכנסים תלמידי הישיבה בשיר של תפילה ובניגון של הלב, אחרי הכנות מרובות מתוך עיסוק של חודשים בתורה שבע"פ.
ויהי רצון שנזכה תמיד למעלה העצומה של לימוד זכות על תלמידינו, על בני משפחותיהם ועל כלל ישראל ונראה מעלותיהם תמיד – ולא חסרונם.