צוות הישיבה

ראש הישיבה – הרב פתחיה זיו-אור
מנהל התיכון – הרב יהושע מינרבי
מנהל אדמינסטרטיבי – חנינא פרבר
ע. מנהל אדמינסטרטיבי – יפעת רט
 
רכז גמרא – הרב יאיר גואלמן
רכז תנ"ך – הרב אריאל מימון
רכזת אנגלית – שושי לרנר
רכזת מתמטיקה – הדס איזנבך
יועצת – שירה שרייבר
 
רכז חינוך חברתי – הרב אלי גורן