מגמות

מגמות הלימוד הינם מקצועות בהם התלמיד בוחר להעמיק.

תעודת הבגרות של התלמיד מורכבת מלמודי חובה ולמודי הרחבה

למודי ההרחבה יכולים להיות תוספת יחידות על מקצוע קיים או לימוד מגמה נפרדת

לימודי החובה הם:

תלמוד

5 יח"ל

תנ"ך

3,5 יח"ל

מחשבת ישראל

1 יח"ל

ספרות

1 יח"ל

תולדות עם ישראל

2 יח"ל

אזרחות

2 יח"ל

מתמטיקה

3-5 יח"ל

אנגלית

4-5 יח"ל

הבעה עברית (חיבור, לשון והבנת הנקרא)

2 יח"ל

מקצוע תרבות כללית

5 יח"ל

סה"כ יחידות חובה

23-31 יח"ל

לימודי המגמה הם:

המורה                     –          שם המגמה

הגב' שוורצבאום הודיה  –        כלכלה