ד"ר דנינו חיים – פיסיקה

מגמת פיסיקה בהנחית ד"ר דנינו חיים.

הפיסיקה היא אחד מתחומי הידע המרתקים ביותר שיצר האדם. מאז ומעולם עסקו בה טובי ההוגים. תגליותיהם והמצאותיהם נמצאים בבסיסה של הטכנולוגיה שמסביבנו.

מושגים שמקורם בפיסיקה כדוגמת כוח, אנרגיה, חור שחור ואשליה אופטית הפכו למטבעות לשון בעלות מובנים רבים בשפת היום-יום.

עיקרה של הפיסיקה – התבוננות בטבע המסובך ועשיר הפרטים וניסיון למצות מתוכו את העיקר את הבסיס – את החוקיות שביסוד כל התופעות.

במסגרת לימודי חמש יחידות פיסיקה מטופלים הנושאים הבאים:

מכניקה: תנועתם של גופים, הסיבות לתנועה, מושגי האנרגיה וכבידה.

חשמל ומגנטיות: הכח החשמלי והמגנטי, שדות חשמליים ומגנטיים, מעגלי זרם, התקנים חשמליים שונים כגון: גנרטורים, מנועים, שנאים וכו'.

קרינה וחומר: גלים אלקטרומגנטיים, גלי קול ואור, קרינה רדיו אקטיבית, פיזיקה מודרנית.

עולם שלם של תופעות מרתקות יפתח בפנינו בכיתה ובמעבדה.

אופטיקה וגלים מסוגים שונים.

הלימודים משולבים בכל אורכם בעבודת מעבדה המאפשרת להדגים, לחוות ולחקור את הנושאים הנלמדים. בעבודת המעבדה אנו נעזרים במחשבים ובציוד ממוחשב. בחינת הבגרות כוללת בתוכה גם בחינה במעבדה.