מר אליעזר יורוביץ' – ארץ ישראל

"עם שאינו מכיר את עברו ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" [ יגאל אלון ]

מגמת לימודי ארץ-ישראל הנה מגמת לימוד בהיקף של 5 יח"ל.

חומר הלימוד בתכנית הלימודים הנו רב תחומי וכולל תחומי דעת וידע נרחבים

  • × אם אתה מעוניין להנות גם מהלימוד ולא רק מהתוצאה – מקומך איתנו !
  • × אם אתה מחפש ערכים בחומר הנלמד ולא רק ידע – מקומך איתנו !
  • × אם אתה מחפש לימוד בדרך חווייתית ולא "יבשה" – מקומך איתנו !
  • × אם אתה אוהב להכיר [אבל באמת] מקומות חדשים – מקומך איתנו !
  • × אם אתה רוצה להצטרף לקבוצה קטנה ומגובשת – מקומך איתנו!

תוכנית הלימודים במגמת לימודי א"י

יעוד ומטרה

חיבור התלמיד לארצו, מורשתה, תולדותיה ונופיה וזאת הן ע"י הענקת ידע נרחב וכלים להמשך למידה ומחקר בעתיד והן ע"י חיבור רגשי ונשמתי לארץ ישראל וזאת במסגרת לימוד חוויתי ובניית אווירה נעימה ומשפחתית.

היחידות לבגרות

הלימוד במגמה כולל 5 יחידות עליהן נבחנים התלמידים לאורך שנות הלמידה, סדר הלימוד והבחינות :

כיתה י' – ההר המרכזי (יהודה שומרון, השפלה ומדבר יהודה), סה"כ יחידה אחת.

כיתה י"א – ירושלים לדורותיה חלק א' + צפון הארץ (גליל וגולן), סה"כ שתי יחידות.

כיתה י"ב – ירושלים לדורותיה חלק ב' + עבודת איאוטופ – עבודה עצמית מונחית ומודרכת,  סה"כ שתי יחידות.

נושאי הלימוד

מקצוע לימודי ארץ ישראל הוא מקצוע רב תחומי הכולל עיסוק בתחומי דעת רבים הקשורים לא"י ולסיפורה : ההיסטוריה של ארץ ישראל, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, גיאולוגיה, בוטניקה, זאולוגיה. 

דרך הלימוד

שיעורים עפ"י תוכנית הלימודים והנושאים השונים תוך שימוש בספרי הלימוד המותאמים ליחידות הלימוד ותוך הסתייעות בתרשימים, מפות וסרטים.

סיורים

מרכיב חשוב ביותר בתמהיל של לימודי המגמה הם הסיורים המתבצעים בהתאם לחומר הנלמד בכיתה ותוך השענות על רשימת אתרי חובה אשר על חלקם ישאלו התלמידים בבחינות הבגרות.

לכל יחידת לימוד יבוצעו שני סיורים :

כיתה י' – 2 סיורים.

כיתה י"א – 4  סיורים.

כיתה י"ב –3 סיורים.