סביבת ענן

סביבה חדשה ומשופרת

ברוך ה' זכינו לקבל את סביבת גוגל לעבודה היברידית וא-סינכורנית.

צוות שלם עבד על מנת שהתהליך יצליח ולא נזכיר שמות כאן.

קישורים נמצאים בעמוד הראשי וכאן

ידיעות נוספות